MACAHEL BİTKİ ÖRTÜSÜ

 


Macahel, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma  Derneği'nden bilim  adamları ve uzmanlardan oluşan bir heyetçe yapılan araştırmalarla, ormanlarının " El Değmemiş" bir ekosisteme sahip olduğu belirlenerek bilim çevrelerinin  gündemine  geldi. Derneğin 1994 yılında  yayınladığı araştırma sonuçlarını içeren raporunda, Macahel ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğinin son derece yüksek olduğu belirtildi.Bu raporda doğal anıt sayılabilecek nitelikte, çeşitli türde ağaç  toplulukları bulunduğu, arazinin topografik yapısının son derece çekici olduğu, kısa mesafeler içinde denizden yüksekliği 350 M.' den 3100 M.' ye çıkabildiği, mevsimsel iklim değişmeleri sırasında  bitki örtüsü görünümünün hem dikey  hem de yatay olarak çok değişkenlik gösterdiği,Türkiye ve Avrupa'da bu nitelikte orman ekosistemlerinin yok denecek kadar az olduğu vurgulanmıştır.Ayrıca yapılan yüzeysel araştırmada,318 tür otsu ve odunsu bitki tespit edilmiştir.Bunlardan tıpta  kullanılan  bitki  sayısı 55 olarak belirlenmiştir.

 

Macahel Havzası'nda Bulunan Bazı Ağaç ve Bitkiler

- Köknar

- Akağaç

- Ladin

- Kayın

- Ceviz

- Gürgen

- Huş

- Kızılağaç

- Fındık

- Kestane

- Kara Yemiş

- Sarı Çam

- Üvez

- Meşe

- Işılgan

- Orman Gülü

- Böğürtlen

- Ihlamur

- Ayı Üzümü

- Doğu Karadeniz Köknarı

- Doğu Ladini

- Doğu Kayını

- Kara Ağaç

- Sütleğen

- Elma

- Armut

- Erik

- Şeftali

- Dut

- Dağ Çileği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macahel Bitki Örtüsü Hakkında Ne Dediler ?

Prof. Dr. Adil GÜNER - Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

 

Ekim/1994 tarihinde  Bonn'da  yapılan  Uluslararası  Tabiatı  Koruma  Birliği (UCN) Geniş

Yaprak Ağaçlarının Koruma Komisyonu Kuruluş Toplantısı'nda Macahel Havzası'nın  tüm

olarak korunması gerektiği,  tarafımdan sunulan  bir bildiride de vurgulanmıştır..  Macahel

Havzası  ekosistemleri,  birbirini tamamlayan  bir bütündür.  Tüm   bu ekosistemleri  Doğu

Karadeniz'in  başka kesimlerinde  de  parça  parça  da  olsa  bulmak  mümkündür.  Ancak

Macahel' in   önemi   bu   ekosistemlerin  hepsini,  birbirini  tamamlayan  bir bütün  halinde,

bozulmamış olarak kapsamasıdır.

 

 

Cesim CİHAN - Borçka Orman Bölge Şefi

 

Borçka    ilçemizin    servet    ve   saha    olarak   zengin   ormanları   Macahel   yöresinde

bulunmaktadır. Macahel  doğal güzellikleri, bitki  örtüsünün  arazi yapısı ile türü, çeşitliliği,

yerleşim  birimlerinin  doğaya uygunluğu, görsel  çekiciliği  ve el  değmemiş  ormanlarıyla

seçkin bir yere sahiptir.

 

Macahel ormanlarını, Türkiye ve diğer ormanlardan ayıran en önemli özellik el değmemiş

ormanlarının   olmasıdır.  Bu   ormanlarda  anıt  niteliği  taşıyan  ağaçların  bulunması ve

dünyada nesli tükenmek üzere olan 75 ve ilk kez rastlanan  3  bitki türünün araştırmacılar

tarafından  tespit  edilmiş  olması  kültürel  ve  doğal  güzellikleriyle Macahel  ormanlarını,

Türkiye ve diğer ormanlardan ayıran en önemli özelliklerdir.

 

 

Hayrettin KARACA - TEMA Vakfı Başkanı

 

Ben  Türkiye'de   330,000 Km' dir   geziyorum.  Yatmadığım  orman,  çadır  kalmadı. Ben

bunları yaşayarak öğrendim. Türkiye'nin içine girilmemiş, doğal yapısıyla kalan tek orman

parçası budur.  Şu koca Türkiye'de ufacık bir yer. Başka hiçbir yerde bozulmamış  orman

yok...

 

 

Kemal YAVUZ - Emekli Orgeneral - TEMA Vakfı Yön. Kur. Üyesi

 

Burada insanla doğa arılarca iç içe yaşamış.İnsan doğayı koruyorum diye düşünmemiş.

Zaten öyle yaşamış.